• ΑΚΤΩΡ ATE
• ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ
• ΚΑΙΣΑΡ ΑΤΕ
• Grecotel
• Ξενοδοχεία Capsis Α.Ε.
• Μακεδονικά Ξενοδοχεία Α.Ε.
• Ξενοδοχειακός Όμιλος Μήτση
• Lever Hellas
• Μινέρβα Φαρμακευτική
• Δ.Ε.Η. Λαυρίου & Κτήριο Γραφείων Δ.Ε.Η. 3ης Σεπτεμβρίου
• Ναυτιλιακή Εταιρεία Ποταμιάνος
• ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΗ &ΣΙΑΟ.Ε
• 3 SK ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
• ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
• ΑΞΤΕ ΗΟΤΕL ΑΥΣΤΡΙΑ Α.Ε
• ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ &ΣΙΑ Ο.Ε
• WILO-HELLAS
• ANAΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
• Αττικός Ουρανος
• DIOLKOS DEVELOPMENT IKE REDEX AE
• ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Action Ability
• ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΠΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ
• ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ ΕΠΕ
• ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ DESCO WIN